Stimulans voor R&D
0,8% bbp Vlaanderen
1,0% bbp Referentie
1,1% bbp Top
500 miljoen extra innovatiebudget
Legende:
Uitgaven voor R&D door de overheid, hoger onderwijs en private non-profit sector in % van het BBP

Recentste cijfer: 2016
Bron: Eurostat

Naar een innovatieve economie dankzij:

Meer geld voor R&D
2,7% Vlaanderen
2,8% Referentie
3,4% Top
Legende:
Totale uitgaven voor R&D in % van het bbp

Recentste cijfer: 2016
Bron: Eurostat
Meer investeringen van bedrijven in R&D
1,9% Vlaanderen
1,8% Referentie
2,4% Top
Legende:
Uitgaven voor R&D door bedrijven in % van het bbp

Recentste cijfer: 2016
Bron: Eurostat
Meer onderzoekers in bedrijven
0,6% Vlaanderen
0,7% Referentie
0,9% Top
Legende:
Aantal onderzoekers in bedrijven in % van de beroepsbevolking

Recentste cijfer: 2016
Bron: Eurostat

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Bouw het Flanders Future Techfund uit. Dit is een fonds voor toptechnologie om onze Vlaamse strategische onderzoekscentra en speerpuntclusters sneller naar de markt te laten doorstromen.
  • Verhoog de impact van het Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van de hogescholen.
  • Versterk de wisselwerking tussen de kennisinstellingen en de Vlaamse industrie, met afstemming tussen clusters en strategische onderzoekscentra.
  • Bouw aan excellente samenwerkingsverbanden en uitwisseling met de beste Europese en wereldwijde onderzoeksinstellingen.
  • Verhoog de ambitie voor interdisciplinair onderzoek.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen