Excellent onderwijs
46,7 Vlaanderen
51,9 Referentie
66,9 Top
Kwaliteit terug naar wereldtop
Legende:
Samengestelde indicator obv PISA-resultaten, hogere diploma’s en studieduur

Opnieuw onderwijs van wereldklasse dankzij:

Betere scores voor wiskunde, lezen en wetenschappen
516 Vlaanderen
507 Referentie
523 Top
Legende:
Gemiddelde PISA-score bij 15-jarigen voor wiskunde, lezen en wetenschappen

Recentste cijfer: 2015
Bron: OESO
Meer afgestudeerden in STEM
5% België
7,3% Referentie
11,6% Top
Legende:
Aantal afgestudeerden in het hoger onderwijs in wetenschappen, wiskunde en statistiek in % van het totale aantal afgestudeerden

Recentste cijfer: 2017
Bron: OESO
Meer werkende studenten in het beroepsonderwijs
5,8% België
43,6% Referentie
99,7% Top
Legende:
Aantal werkende studenten beroepsonderwijs of -opleiding in % van het totale aantal studenten beroepsonderwijs

Recentste cijfer: 2015
Bron: Cedefop
Meer afstuderen op tijd
33% België
39% Referentie
72% Top
Legende:
Aantal studenten hoger onderwijs dat de studie afrondt binnen de theoretische duurtijd in % van het totale aantal afgestudeerden

Recentste cijfer: 2017
Bron: OESO

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Voer gestandaardiseerde proeven in om de kwaliteit van het onderwijs beter te kunnen monitoren en bij te sturen.
  • Zorg voor een betere verloning voor mensen die vanuit een ander beroep voor de klas willen gaan staan (zij-instomers).
  • Maak een overkoepelend STEM-actieplan.
  • Breid duaal leren (een combinatie van leren op de schoolbanken en leren op de werkvloer) uit, ook naar kwalitatieve technische studierichtingen en het hoger onderwijs.
  • Neem maatregelen om de studie-efficiëntie te verhogen, zoals de vereiste dat je minstens de helft van de studiepunten moet halen om een richting voort te zetten.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen