Files oplossen
195 u Vlaanderen
113 u Referentie
43 u Top
82 uur minder file per persoon
Legende:
Verloren uren in de file rond de zwaarste file-getroffen stad per land

Recentste cijfer: 2018
Bron: Inrix

Vlotter onderweg dankzij:

Betere wegen
56,4% België
76,1% Referentie
90,5% Top
Legende:
Enquêteresultaten over de kwaliteit van het wegennet

Recentste cijfer: 2019
Bron: World Economic Forum
Betere logistiek
4,0% België
3,9% Referentie
4,2% Top
Legende:
Samengestelde indicator voor de performantie van de logistiek

Recentste cijfer: 2018
Bron: Wereldbank

Hoe? Dit stelt Voka voor:

 • Laat deze mobiliteitsprojecten vooruit gaan:
  - Oosterweel
  - Brusselse Ring
  - Noord-Zuidverbinding Limburg
  - Nieuwe sluis Zeebrugge
  - Containercapaciteit Antwerpen
  - Ontsluitingen binnenvaart
 • Werk aan slimme multimodale personenmobiliteit, zodat reizigers makkelijk van het ene vervoersmiddel naar het andere kunnen overschakelen.
 • Werk aan een performantere werking van De Lijn.
 • Zorg voor een groeikader voor de luchthaven van Zaventem, zodat er duidelijkheid is in welke mate die nog kan groeien.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen