Meer mensen aan de slag
76% Vlaanderen
80,2% Referentie
83,2% Top
159.000 extra jobs
Legende:
Aantal werkende 20- tot 64-jarigen in % van het totale aantal 20- tot 64-jarigen

Recentste cijfer: 2019 (2e kwartaal)
Bron: Eurostat

Meer mensen aan de slag dankzij:

Minder inactieven
21,6% Vlaanderen
16% Referentie
11,9% Top
Legende:
Aantal niet-werkende niet-werkzoekende 20- tot 64-jarigen in % van het totale aantal 20- tot 64-jarigen

Recentste cijfer: 2019 (tweede kwartaal)
Bron: Eurostat
Minder werklozen
3,1% Vlaanderen
4,5% Referentie
2,9% Top
Legende:
Aantal werkzoekende 20- tot 64-jarigen in % van de beroepsbevolking

Recentste cijfer: 2019 (tweede kwartaal)
Bron: Eurostat
Meer ouderen aan het werk
55,1% Vlaanderen
72,1% Referentie
78,2% Top
Legende:
Aantal werkende 55- tot 64-jarigen in % van het totale aantal 55- tot 64-jarigen

Recentste cijfer: 2019 (tweede kwartaal)
Bron: Eurostat
Meer laaggeschoolden aan het werk
52,1% Vlaanderen
61,3% Referentie
69,6% Top
Legende:
Aantal werkende 20- tot 64-jarigen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs in % van het totale aantal 20- tot 64-jarigen met zo’n diploma

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat
Meer nieuwkomers aan de slag
50,4% Vlaanderen
57,1% Referentie
71,5% Top
Legende:
Aantal werkende 20- tot 64-jarige niet-EU-burgers in % van het totale aantal 20- tot 64-jarige niet-EU-burgers

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat
Minder verschil in werkloosheid tussen provincies, oftewel meer arbeidsmobiliteit tussen provincies
22,3% Vlaanderen
14,5% Referentie
4,8% Top
Legende:
Spreiding werkloosheidsgraad 15- tot 74-jarigen op niveau van provincies en regio’s

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Voer een jobbonus in, zo gaan de laagste lonen netto omhoog en wordt werken aantrekkelijker zonder de kost voor de werkgever te vergroten.
  • Laat de VDAB niet alleen werkzoekenden maar ook andere inactieven sterker opvolgen en activeren.
  • Moedig werkzoekenden aan om ook over de grens van de stad, de provincie of het gewest te kijken voor een nieuwe job.
  • Zet in op economische migratie: Vlaanderen moet zich opstellen als een aantrekkelijk gastland, met competitieve doorlooptijden voor papierwerk.
  • Voorzie voldoende en flexibele kinderopvang, om werk en gezin beter te kunnen combineren.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen