Meer investeren in infrastructuur
3,2% bbp Vlaanderen
4,0% bbp Referentie
4,7% bbp Top
2,1 miljard euro extra overheidsinvesteringen
Legende:
Werkgelegenheid in hitech industrie en kennis-intensieve hitech diensten in % van de totale werkgelegenheid

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat

Hoe? Dit stelt Voka voor:

 • Maak de beloofde middelen voor overheidsinvesteringen vrij.
 • Zet de beloofde middelen voor O&O-infrastructuur (195 miljoen euro) in.
 • Laat deze mobiliteitsprojecten vooruit gaan:
  - Oosterweel
  - Brusselse Ring
  - Noord-Zuidverbinding Limburg
  - Nieuwe sluis Zeebrugge
  - Containercapaciteit Antwerpen
  - Ontsluitingen binnenvaart

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen