Hightech economie stimuleren
4,6% Vlaanderen
5,1% Referentie
8,1% Top
15.000 extra jobs in hightech
Legende:
Werkgelegenheid in hitech industrie en kennis-intensieve hitech diensten in % van de totale werkgelegenheid

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat

Hightech economie stimuleren dankzij:

Meer hightech export
8,1% België
6,4% Referentie
12,8% Top
Legende:
Hightech export in % van de totale export

Recentste cijfer: 2019
Bron: Global Innovation Index
Meer export van ICT-diensten
3,0% België
4,3% Referentie
22,7% Top
Legende:
Export van ICT-diensten in % van de totale export

Recentste cijfer: 2019
Bron: Global Innovation Index
Meer ICT-start-ups
8,7% België
10,9% Referentie
17,4% Top
Legende:
Start-ups in ICT in % van het totale aantal bedrijven in ICT

Recentste cijfer: 2016
Bron: Eurostat

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Versterk het aantal technologieattachés om toptechnologie in het buitenland te vermarkten en investeringen naar Vlaanderen te halen.
  • Ondersteun de hogere TRL (technology readiness level) -niveaus zodat we nieuwe technologieën die klaar zijn beter op de markt kunnen brengen.
  • Stimuleer het ontstaan van vraaggedreven TTO’s (technology transfer offices). De vijf Vlaamse universiteiten hebben zulke offices, die ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten beter doorstromen naar het bedrijfsleven om ze te vermarkten.
  • Actualiseer de Vlaamse roadmap voor onderzoeksinfrastructuur.
  • Zorg voor betere afspraken rond intellectuele eigendom zodat kennisinstellingen en ondernemingen optimaal en structureel kunnen samenwerken.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen