Concurrentiële energieprijzen
€0,08 /kWh Vlaanderen
€0,10 /kWh Referentie
€0,05 /kWh Top
40% goedkopere elektriciteit brengt Vlaanderen naar de top
Legende:
Ongewogen gemiddelde van de elektriciteitsprijzen voor niet-huishoudelijke gebruikers in de bandbreedtes 20.000MWh-70.000MWh, 70.000MWh-150.000MWh en meer dan 150.000MWH, inclusief alle heffingen en taksen

Recentste cijfer: H2 2018
Bron: Eurostat

Naar goedkopere en groenere energie dankzij:

Minder CO2-uitstoot van auto’s
120 g/km België
114 g/km Referentie
106 g/km Top
Legende:
CO2-emissies van nieuwe personenwagens in gram/kilometer

Recentste cijfer: 2018
Bron: ACEA
Minder CO2-uitstoot van stroomproductie
170 g/kWh België
199 g/kWh Referentie
13 g/kWh Top
Legende:
CO2-emissies van de elektriciteitsproductie in gram/kilowattuur

Recentste cijfer: 2016
Bron: European Energy Agency
Meer energie-efficiënte gebouwen
1,1 W/m2°C België
0,5 W/m2°C Referentie
0,3 W/m2°C Top
Legende:
Isolatie buitenmuren in W/m2°C

Recentste cijfer: 2016
Bron: Europese Commissie

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Operationaliseer de energienorm om te vermijden dat stroom bij ons veel duurder wordt dan in de buurlanden.
  • Renoveer ons gebouwenpark zodat het energie-efficiënter wordt.
  • Vergroot het aandeel hernieuwbare en andere koolstofarme energiebronnen.
  • Vergroen het wagenpark.
  • Doe inspanningen voor R&D voor nieuwe energie (bijvoorbeeld waterstof) en meer energie-efficiëntie.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen