Efficiënte rechtspraak (in dagen)
495 d Vlaanderen
185 d Referentie
135 d Top
Vergunning een jaar sneller toegekend
Legende:
Tijd nodig om administratieve zaken af te handelen (in dagen)

Recentste cijfer: 2017
Bron: Europese Commissie, Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Naar een snellere aanpak van betwistingen

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Prioriteer dossiers: hoe hoger het belang, hoe sneller de uitspraak.
  • Maak meer flexibiliteit mogelijk in de uitspraakmogelijkheden van de bestuursrechter.
  • Sanctioneer kennelijk en onredelijk misbruik van beroep.
  • Pak burgers aan die niet participeren, maar wel procederen.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen