Digitale overheid
59% Vlaanderen
84% Referentie
92% Top
E-gov bereikt 1,2 miljoen extra Vlamingen
Legende:
Interactie van burgers (16-74) met de overheid via het internet in de voorbije 12 maanden (in %)

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat

Klaar voor een digitale toekomst dankzij:

Meer gezinnen met breedband
85% Vlaanderen
92% Referentie
97% Top
Legende:
Gezinnen met breedband in % van het totale aantal gezinnen

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat
Meer computergebruik
91% Vlaanderen
97% Referentie
99% Top
Legende:
Individuen die al een computer gebruikt hebben in % van het totale aantal individuen

Recentste cijfer: 2017
Bron: Eurostat
Meer gebruik van big data-analyse
21% Vlaanderen
16% Referentie
22% Top
Legende:
Bedrijven die gebruik maken van big data-analyse in % van het totale aantal bedrijven (met minstens 10 werknemers)

Recentste cijfer: 2018
Bron: Eurostat
Meer investeren in software
0,70% België
0,63% Referentie
0,80% Top
Legende:
Totale bedrijfsuitgaven aan software in % van het bbp

Recentste cijfer: 2019
Bron: World Economic Forum
Minder digibeten
25% Vlaanderen
20% Referentie
12% Top
Legende:
Individuen met lage digitale vaardigheden in % van het totale aantal 16- tot 74-jarigen

Recentste cijfer: 2017
Bron: Statistiek Vlaanderen

Hoe? Dit stelt Voka voor:

  • Rol een gebiedsdekkend 5G-netwerk uit.
  • Voer standaarden in voor het poolen, openstellen en uitwisselen van data en dito proefprojecten.
  • Maak van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een datadriven agentschap.
  • Ga ‘digital first’: elke interactie van een ondernemer met de overheid moet op een eenvoudige, digitale manier af te handelen zijn.
  • Stimuleer smart cities, waarbij technologie gebruikt worden om de stad beter te beheren.

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen