Vlaanderen moet vooruit, voluit, voorop. Niet gaan, maar sprinten voor goud. Vanaf nú.

Op naar de top. Zo luidt de terechte ambitie van de Vlaamse regering, die de achterstand met de Scandinavische landen wil inlopen. Maar wat is ambitie zonder een concreet plan? Voka heeft zo’n plan. Met ‘Fast Forward Flanders’ trekken we onze stoutste spurtschoenen aan.

We tonen de sprint die Vlaanderen de komende vijf jaar moet en kan trekken om de Scandinavische, Zwitserse en Nederlandse kampioenen bij te benen. We tonen ook waar de absolute eindmeet ligt, bij de beste van de Europese klas op dat specifieke nummer.

Fast Forward Flanders — Ready, Set, Go!
Meer mensen aan de slag
76% Vlaanderen
80,2% Referentie
83,2% Top
Niet even maar levenslang leren
8.7% Vlaanderen
25,3% Referentie
31,6% Top
Meer investeren in infrastructuur
3,2% bbp Vlaanderen
4,0% bbp Referentie
4,7% bbp Top
Stimulans voor R&D
0,8% bbp Vlaanderen
1,0% bbp Referentie
1,1% bbp Top
Files oplossen
195 u Vlaanderen
113 u Referentie
43 u Top
Efficiënte rechtspraak (in dagen)
495 d Vlaanderen
185 d Referentie
135 d Top
Concurrentiële energieprijzen
€0,08 /kWh Vlaanderen
€0,10 /kWh Referentie
€0,05 /kWh Top
Hightech economie stimuleren
4,6% Vlaanderen
5,1% Referentie
8,1% Top
Digitale overheid
59% Vlaanderen
84% Referentie
92% Top
Excellent onderwijs
46,7 Vlaanderen
51,9 Referentie
66,9 Top

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geven we een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. In een volgende fase worden die ‘hoofdindicatoren’ aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voor komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.


 • Meer mensen aan de slag
  Werkgelegenheidsgraad 20- tot 64-jarigen
  • Aantal werkende 20- tot 64-jarigen in % van het totale aantal 20- tot 64-jarigen
  • Recentste cijfer: 2019 (2e kwartaal)
  • Bron: Eurostat
 • Niet even maar levenslang leren
  Deelname aan opleiding onder 25- tot 64-jarigen
  • Aantal 25- tot 64-jarigen dat deelneemt aan formele of informele opleiding of training in de vier weken voorafgaand aan de bevraging
  • Recentste cijfer: 2018
  • Bron: Eurostat
 • Meer investeren in infrastructuur
  Basisinfrastructuur voorzien door de overheid
  • Overheidsuitgaven voor bruto vaste activa en investeringsbijdragen in % van het BBP. Raming voor Vlaanderen op basis van overheidsinvesteringen op Vlaams niveau en op niveau van de Vlaamse gemeenten, en een toewijzing van de overheidsinvesteringen op federaal niveau aan Vlaanderen volgens een verdeelsleutel op basis van BBP
  • Recentste cijfer: 2017
  • Bron: Eurostat, INR, Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen
 • Stimulans voor R&D
  Research and Development (R&D)
  • Uitgaven voor R&D door de overheid, hoger onderwijs en private non-profit sector in % van het BBP
  • Recentste cijfer: 2016
  • Bron: Eurostat
 • Files oplossen
  File
  • Verloren uren in de file rond de zwaarste file-getroffen stad per land
  • Recentste cijfer: 2018
  • Bron: Inrix
 • Efficiënte rechtspraak
  Doorlooptijd betwistingen bij vergunningen
  • Tijd nodig om administratieve zaken af te handelen (in dagen)
  • Recentste cijfer: 2017
  • Bron: Europese Commissie, Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Concurrentiële energieprijzen
  Elektriciteitsprijzen
  • Ongewogen gemiddelde van de elektriciteitsprijzen voor niet-huishoudelijke gebruikers in de bandbreedtes 20.000MWh-70.000MWh, 70.000MWh-150.000MWh en meer dan 150.000MWH, inclusief alle heffingen en taksen
  • Recentste cijfer: H2 2018
  • Bron: Eurostat
 • Hightech economie stimuleren
  Werkgelegenheid in hitech
  • Werkgelegenheid in hitech industrie en kennis-intensieve hitech diensten in % van de totale werkgelegenheid
  • Recentste cijfer: 2018
  • Bron: Eurostat
 • Digitale overheid
  Digitale interactie van burgers met de overheid
  • Interactie van burgers (16-74) met de overheid via het internet in de voorbije 12 maanden (in %)
  • Recentste cijfer: 2018
  • Bron: Eurostat
 • Excellent onderwijs
  Samengestelde indicator obv PISA-resultaten, hogere diploma’s en studieduur
  • Niveau PISA-resultaten voor 15-jarigen
   • Ongewogen gemiddelde voor wiskunde, wetenschappen en lezen
   • Recentste cijfer: 2015
   • Bron: OESO
  • Wijziging PISA-resultaten
   • Ongewogen gemiddelde voor wiskunde, wetenschappen en lezen
   • Wijziging 2015 tov 2012
  • Hogere diploma’s 30- tot 34-jarigen
   • Aantal 30- tot 34-jarigen met een tertiair diploma in % van het totale aantal 30- tot 34-jarigen
   • Recentste cijfer: 2018
   • Bron: Eurostat
  • Studieduur hoger onderwijs
   • % studenten dat een bachelor- of gelijkaardige opleiding start en die binnen de theoretische duurtijd afwerkt
   • Recentste cijfer: 2017
   • Bron: OESO
  • Samengestelde indicator: ongewogen gemiddelde van bovenstaande genormaliseerde indicatoren

Contactpersonen