Vlaanderen moet voluit vooruit.
Niet gaan, maar sprinten voor goud. Vanaf nú.

Op naar de top. Zo luidt de terechte ambitie van de Vlaamse regering, die de achterstand met de Scandinavische landen, Zwitserland en Nederland wil inlopen. Maar wat is ambitie zonder een concreet plan? Voka heeft zo’n plan. Met ‘Fast Forward Flanders’ trekken we onze stoutste spurtschoenen aan.

Voka toont de sprint die Vlaanderen de komende vijf jaar moet en kan trekken om de Scandinavische, Zwitserse en Nederlandse kampioenen bij te benen. We tonen ook waar de absolute eindmeet ligt, bij de beste van de Europese klas op dat specifieke nummer.

Fast Forward Flanders — Ready, Set, Go!
Download alle indicatoren
Meer mensen aan de slag
76% Vlaanderen
80,2% Referentie
83,2% Top
159.000 extra jobs
Ontdek hier meer pistes naar een efficiëntere arbeidsmarkt
Niet even maar levenslang leren
8.7% Vlaanderen
25,3% Referentie
31,6% Top
616.000 extra opleidingen
Ontdek hier meer pistes naar beter opgeleid talent
Stimulans voor R&D
0,8% bbp Vlaanderen
1,0% bbp Referentie
1,1% bbp Top
500 miljoen extra innovatiebudget
Ontdek hier meer pistes naar meer innovatie
Excellent onderwijs
46,7 Vlaanderen
51,9 Referentie
66,9 Top
Kwaliteit terug naar wereldtop
Ontdek hier meer pistes naar onderwijs van wereldklasse
Files oplossen
195 u Vlaanderen
113 u Referentie
43 u Top
82 uur minder file per persoon
Ontdek hier meer pistes naar een betere mobiliteit
Efficiënte rechtspraak (in dagen)
495 d Vlaanderen
185 d Referentie
135 d Top
Vergunning een jaar sneller toegekend
Ontdek hier meer pistes om sneller te gaan bij betwistingen
Concurrentiële energieprijzen
€0,08 /kWh Vlaanderen
€0,10 /kWh Referentie
€0,05 /kWh Top
40% goedkopere elektriciteit brengt Vlaanderen naar de top
Ontdek hier meer pistes voor goedkopere en groenere energie
Hightech economie stimuleren
4,6% Vlaanderen
5,1% Referentie
8,1% Top
15.000 extra jobs in hightech
Ontdek hier meer pistes naar meer hightech
Digitale overheid
59% Vlaanderen
84% Referentie
92% Top
E-gov bereikt 1,2 miljoen extra Vlamingen
Ontdek hier meer pistes naar een digitale toekomst
Meer investeren in infrastructuur
3,2% bbp Vlaanderen
4,0% bbp Referentie
4,7% bbp Top
2,1 miljard euro extra overheidsinvesteringen
Ontdek hier meer pistes naar een betere infrastructuur

Fast Forward Flanders

Met Fast Forward Flanders geeft Voka een overzicht van concrete acties met KPI’s op tien domeinen die belangrijk zijn voor de Vlaamse ondernemingen, en bij uitbreiding voor de hele Vlaamse samenleving.

Voor elk van die domeinen wordt één concrete indicator geselecteerd waaraan de vooruitgang op dat domein afgemeten wordt. Het is uiteraard niet evident om die brede domeinen te capteren in één indicator, niettemin werd een zo representatief mogelijke indicator gezocht per domein. Deze ‘hoofdindicatoren’ zijn aangevuld met meer gedetailleerde ‘subindicatoren’ per domein.

De Vlaamse prestatie op elk van die indicatoren wordt vergeleken met het ongewogen gemiddelde van de Scandinavische landen (voor zover beschikbaar), aangevuld met Nederland en Zwitserland, en met het topland uit de groep van de 15 meest welvarende Europese landen. Zwitserland wordt toegevoegd omdat het uit de meeste internationale rangschikkingen naar voren komt als een absoluut topland in Europa, relevant dus voor de ambitie van Vlaanderen om een topregio te worden. Uit die vergelijking komt per indicator een concrete KPI om de afstand tot het gemiddelde van de vijf of tot het topland dicht te lopen. Met een jaarlijkse update wordt de vooruitgang op die KPI’s opgevolgd.

Contactpersonen